home

Welkom in jouw reis op weg naar de geboorte van je kindje. 

Ik kruis jouw weg. Hier en nu.

Als je behoefte hebt dat ik een stukje met jou en jullie meeloop tijdens jullie reis, bel of mail me dan. 

Alleen jij weet wat je voelt, nodig hebt en wat er gebeurt in jouw lichaam als je zwanger bent, geboorte gaat geven en moeder wordt.

Omdat het soms moeilijk is om daar op te vertrouwen kan ik je hierin begeleiden.

Ik kijk en voel met je mee en stel vragen. Met als doel dat jij jezelf en je kindje steeds beter leert kennen, zodat je weet wat je wilt en nodig hebt.

In de praktijk maak ik gebruik van massage, meditatie, visualisatie, ontspanningstechnieken, coaching en mijn ervaringen als vroedvrouw, moeder en mens.

Holistische kijk op de zwangerschap:
Door jarenlange ervaring en nascholing kan ik je begeleiden op emotioneel, fysiek, sociaal, psychisch en intuïtief niveau zodat de zwangerschap en bevalling vanuit vertrouwen en ontspanning kan plaatsvinden. 
Hierdoor wordt de gezondheid voor jou en je kindje bevorderd.

Beval op een plek waar jij je veilig voelt: 
De kans op complicaties verkleint als de bevalling plaats vindt in een omgeving die rustgevend en stress verlagende werkt. Hierbij kan de natuurlijke fysiologie van de bevalling optimaal verlopen met een kortere duur en minder pijnlijke weeën als gevolg. 
De plek waar jij WILT bevallen is bij uitstek de plaats waar jij het beste ontspant.

Hechte band: 
Bij een ongestoorde, harmonieuze bevalling wordt op hormonaal niveau de basis gelegd voor een gezonde binding tussen moeder en kind. 
Het welbevinden en vertrouwen van beide ouders in hun eigen zelfstandigheid en kracht, wordt dan op de verschillende niveaus bekrachtigd. 
Voor de pasgeboren baby betekent dit dat zijn eerste ‘hormonale imprint’ in het zenuwstelsel er een van rust, veiligheid, vreugde en liefde kan zijn.

Als het anders is gegaan dan je had gewild voor jou en je kindje is het mogelijk om op een liefdevolle, zachte, ontspannen manier terug te gaan naar die ervaring en deze te doorleven en los te laten. Deze ceremonie heet het sluitingsritueel. Deze ceremonie werkt helend, bekrachtigend en liefdevol voor jou als moeder en daarmee voor je kindje. Jij bent de basis, de veiligheid vanwaar uit je kindje de wereld in gaat. Zorg goed voor jezelf en laat goed voor jezelf zorgen zodat je je letterlijk en figuurlijk je kindje kunt dragen.