werkwijze

Holistische kijk op de zwangerschap

Door jarenlange ervaring en nascholing kan ik je begeleiden op emotioneel, fysiek, sociaal, psychisch en intuïtief niveau zodat de zwangerschap en bevalling vanuit vertrouwen en ontspanning kan plaatsvinden.
Hierdoor wordt de gezondheid voor jou en je kindje bevorderd.

Beval op een plek waar jij je veilig voelt:
De kans op complicaties verkleint als de bevalling plaats vindt in een omgeving die rustgevend en stress verlagende werkt. Hierbij kan de natuurlijke fysiologie van de bevalling optimaal verlopen met een kortere duur en minder pijnlijke weeën als gevolg.
De plek waar jij WILT bevallen is bij uitstek de plaats waar jij het beste ontspant.

Veilig hechten
Bij een ongestoorde, harmonieuze bevalling wordt op hormonaal niveau de basis gelegd voor een gezonde binding tussen moeder en kind.
Het welbevinden en vertrouwen van beide ouders in hun eigen zelfstandigheid en kracht, wordt dan op de verschillende niveaus bekrachtigd.
Voor de pasgeboren baby betekent dit dat zijn eerste ‘hormonale imprint’ in het zenuwstelsel er een van rust, veiligheid, vreugde en liefde kan zijn.

Als het anders is gegaan dan je had gewild voor jou en je kindje is het mogelijk om op een liefdevolle, zachte, ontspannen manier terug te gaan naar die ervaring en deze te doorleven en los te laten. Deze ceremonie heet het sluitingsritueel. Deze ceremonie werkt helend, bekrachtigend en liefdevol voor jou als moeder en daarmee voor je kindje. Jij bent de basis, de veiligheid vanwaar uit je kindje de wereld in gaat. Zorg goed voor jezelf en laat goed voor jezelf zorgen zodat je je letterlijk en figuurlijk je kindje kunt dragen.