‘Wanneer de liefde wenkt, volg haar’

Kahlil Gibran

Alleen jij weet wat je voelt, nodig hebt en wat er gebeurt in jouw lichaam als je zwanger bent, geboorte gaat geven en moeder wordt. Omdat het soms moeilijk is om daar op te vertrouwen kan ik je hierin begeleiden.
Ik kijk en voel met je mee en stel vragen. Met als doel dat jij jezelf en je kindje steeds beter leert kennen, zodat je weet wat je wilt en nodig hebt. In de praktijk maak ik gebruik van massage, meditatie, visualisatie, ontspanningstechnieken, coaching en mijn ervaringen als vroedvrouw, moeder en mens.

Tekst van Kahlil Gibran uit de Profeet: 
Als de liefde je wenkt, volg haar, al zijn haar wegen nog zo zwaar en steil.

En zouden haar vleugels je willen omhullen, laat haar dan, al zou het zwaard dat verborgen zit onder haar veren je kunnen verwonden.

En als ze je toefluistert, schenk haar dan je geloof, terwijl haar stem je dromen verbrijzelt zoals de noordenwind door je tuin woedt en haar maakt tot een dorre woestenij.
Want zo de liefde je kroont, ze kruisigt je ook en ofschoon ze dient voor je groei, ze zal je ook snoeien.Zo ze opstijgt om je dorste en teerste takken te strelen die bevend trillen in de zon, zo daalt ze ook af naar je wortels en rukt hun houvast aan de aarde los.

Als korenschoven gaart ze je bijeen.
Ze dorst je tot je naakt bent.
Ze wast je tot je vrij bent van je kaf.
Ze maalt je tot je blank bent.
Ze kneedt je tot je soepel bent en wijst je dan toe aan haar heilig vuur zodat je worden zult tot heilig brood voor Gods heilig feest.

Dit alles doet de liefde, opdat je de geheimen leert kennen van je eigen hart en deel zult worden van ’s levens hart.